Klubové akcie

Pripravované a realizované akcie

DÁTUM: 29. augusta 2021 (nedeľa – strelecká súťaž)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 15€/strelec (pitný režim bude zabezpečený)

ZBRAŇ a STRELIVO: krátka guľová zbraň, povolené iba mechanické mieridlá, strelivo so stredovým zápalom

POČET NÁBOJOV: 21 ks

CENY: Vecné ceny+diplom+medaila

Kategórie strieľajúcich: V prípade, že bude účasť žien viac ako 10, bude strelecká súťaž rozdelená do kategórie muži a ženy. V opačnom prípade bude len jedna kategória.

                           PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45               – príchod na strelnicu

7:45 – 8:15        – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície

8:15 – 8:30        – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia

od 8:30               – začiatok súťaže

do 14:00*          – ukončenie streľby

14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien

od 14:30*          – ukončenie streleckej súťaže

                    * – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                         PROPOZÍCIE:

             25 metrov:
             Mierená streľba na MODIFIKOVANÝ t.č.4 – 21 rán (bez časového limitu)
         

                                                       CELKOVÝ POČET RÁN: 21

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 26.AUGUSTA 2021

SPONZOR SÚŤAŽE: KORE (strelecké opasky) http://1foru.sk , ČESKÁ ZBROJOVKA UB.

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PRÍPADNÚ ZMENU TERČOVÉHO MANÉVRU Z ORGANIZAČNÝCH DôVODOV.

!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

VÝSLEDKY

MUŽI
UmiestnenieMeno a priezviskoPočet bodov
1.Ľuboš LIETAVEC244
2.Roman ZÚBEK178
3.Juraj ZÚBEK175
4.Radovan ŠÁRY162
5.František LIETAVEC159
6.Igor GAJDÁČ157
7.Pavol KAŠUBA153
8.Miroslav SLOBODA149
9.Miro FAKLA122
10.Ľubomír GREGOR118
11.Rasdoslav KMEŤ118
12.Marek PAVELICA111
13.Ľubomír ŠVEC83
14.Dušan VRABEC72
15.Tomáš KRUŽÍK72
16.Boris HARHAJ66
ŽENY
UmiestnenieMeno a priezviskoPočet bodov
1.Jana MINDEKOVÁ132
2.Andrea BERČÍKOVÁ111
3.Anna ŠÁRYOVÁ94
4.Xénia HARHAJOVÁ62

DÁTUM: 31. júla 2021 (sobota – strelecká súťaž)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 25€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie + dezinfekcia)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

POČET NÁBOJOV: 38 ks

                           PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45               – príchod na strelnicu

7:45 – 8:15        – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície

8:15 – 8:30        – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia

od 8:30               – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)

do 14:00*          – ukončenie streľby

14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien

od 14:30*          – ukončenie streleckej súťaže

                    * – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                         PROPOZÍCIE:

             100 metrov:
             LIMIT 1MOA – 5 rán (bez časového limitu)
             POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
             LENTILKY-LIMIT – 5 rán (bez časového limitu)                   
             NEZAOČKOVANÝ… – 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:0 minú)

                                                                                                                 SPOLU: 14 rán

            200 metrov:
            LIMIT 1MOA – 5 rán (bez časového limitu)
            POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)                           
            TERORISTA – VESTA – 1 rana (do 20 sekúnd t.j. 0:20 minút)                  
            NÁJDI ZNAK – 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 10 rán

          300 metrov:  
          LIMIT 1MOA – 5 rán (bez časového limitu)
          POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)                 
          MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A4) – 5 rán (bez
                                                                                            časového limitu)                 
           TERORISTA TERČ T – 1 rana (do 10 sekúnd t.j. 0:10 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 14 rán

                                                       CELKOVÝ POČET RÁN: 38

 PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 29.JÚLA 2021

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PRÍPADNÚ ZMENU TERČOVÉHO MANÉVRU Z ORGANIZAČNÝCH DôVODOV.

!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

 

Z DôVODU ZMIEN EPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ V SR, SI ORGANIZÁTOR VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROPOZÍCIÍ ALEBO ORGANIZÁCIU SÚŤAŽE. FAKTOM JE, ŽE TERAZ VÁM NEVIEME POVEDAŤ AKÁ BUDE EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA A ČO BUDE PLATIŤ V COVID AUTOMATE A NARIADENIACH VLÁDY SR V DEŇ VYKONANIA STRELECKEJ SÚŤAŽE.

DÁTUM: 22. mája 2021 (sobota – strelecká súťaž)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 25€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie + dezinfekcia)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

POČET NÁBOJOV: 36+4 ks

                           PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45               – príchod na strelnicu

7:45 – 8:15        – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície

8:15 – 8:30        – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia

od 8:30               – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)

do 14:00*          – ukončenie streľby

14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien

od 14:30*          – ukončenie streleckej súťaže

                    * – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                         PROPOZÍCIE:

            100 metrov: LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)

                                  POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového
limitu)                                           

                                  LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)

                   5 ČIAR – 5 rán (do 120 sekúnd t.j. 2:0 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 16 rán

           200 metrov:  LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)

                  POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)

                   RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 20 sekúnd t.j. 0:20 minút)

                   NÁJDI FARBU – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 8 rán

          300 metrov:  LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)

                  POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)

                  MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A4) – 5 rán (bez časového limitu)

                  TERORISTA TERČ T – 1 rana (do 10 sekúnd t.j. 0:10 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 12 rán

                                        CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4  pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 20.MÁJA 2021

!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

VÝSLEDKY

Na základe rozhodnutia vlády SR:
Od soboty 19. decembra do 10. januára 2021 bude na Slovensku tzv. lockdown. Zatvoria sa prevádzky a od 5.00 h bude platiť zákaz vychádzania. Z tohto zákazu platí viacero výnimiek,
      – cestovanie zakázané nebude, treba však zvážiť jeho nevyhnutnosť, vláda odporúča v prípade možnosti uprednostniť prostriedky diaľkovej komunikácie,
      – zo zákazu sú vyňaté aj stretávania medzi dvoma domácnosťami, na začiatku zákazu vychádzania je potrebné si zvážiť, s ktorou inou domácnosťou sa vytvorí tzv. bublina, so žiadnou inou domácnosťou by sa nemalo stretávať,
      – povolená bude cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb – potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá,
      – povolená bude cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti, pričom uznesenie vlády obsahuje odporúčania na využívanie v maximálnej možnej miere prácu z domu,
      – povolená bude tiež cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín,
      – cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňu,
      – povolená bude aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov,
      – platí takisto výnimka na cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, cesta do lekárne či testovania na nový koronavírus,
      – výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode. Lyžiarske strediská budú môcť byť otvorené aj počas zákazu vychádzania, dôvodom je povolenie pre individuálne športy v exteriéri,
      – výnimku zo zákazu majú mať aj sväté omše, o tom, či v danom regióne budú môcť byť kostoly otvorené a koľko v nich môže byť ľudí, majú rozhodnúť regionálni hygienici,
      – výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov,
      – výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb,
      – povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu,
      – takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
      – výnimka sa taktiež vzťahuje na cestu s cieľom kúpy živého vianočného stromčeka a rýb v exteriéri,
      – cestu s cieľom vycestovania do zahraničia,
      – cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu,
      – na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus.

Na základe výnimky  ” – výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode. Lyžiarske strediská budú môcť byť otvorené aj počas zákazu vychádzania, dôvodom je povolenie pre individuálne športy v exteriéri, ” môžete po predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom strelnice vykonávať individuálny športový tréning v exteriéri.

NA ZÁKLADE “TROCHU ZMäTOČNÉHO” NARIADENIA VLÁDY SR, SÚ POVOLENÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY DO 50 ĽUDÍ VRÁTANE ZABEZPEČOVACIEHO PERSONÁLU. PO DôSLEDNOM ZVÁŽENÍ VŠETKÝCH MOŽNÝCH RIZÍK, BUDE STRELECKÁ SÚŤAŽ MARTINSKÁ 300 PRE ISTOTU ZRUŠENÁ.

INDIVIDUÁLNY TRÉNING (BEZ VÝSLEDKOVEJ LISTINY) V TOMTO TERMÍNE JE MOŽNÝ, LEN AKO JEDNOTLIVEC. AK MÁTE ZÁUJEM, NAHLÁSTE SA NAJNESKôR DO 2. OKTÓBRA NA ČÍSLO 0915 807 700 .

DÁTUM: 3. októbra 2020 (sobota – strelecká súťaž)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 10€/strelec

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

                           PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45               – príchod na strelnicu

7:45 – 8:15        – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície

8:15 – 8:30        – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia

od 8:30               – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)

do 14:00*          – ukončenie streľby

14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien

od 14:30*          – ukončenie streleckej súťaže

                                                                                              * – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                         PROPOZÍCIE:

            100 metrov: LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)

                                  POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)                                           

                                  LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)

                   5 ČIAR – 5 rán (do 120 sekúnd t.j. 2:0 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 16 rán

           200 metrov:  LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)

                   POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)

                   RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 20 sekúnd t.j. 0:20 minút)

                   NÁJDI FARBU – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 8 rán

          300 metrov:  LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)

                  POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)

                  MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A4) – 5 rán (bez časového limitu)

                  TERORISTA TERČ T – 1 rana (do 10 sekúnd t.j. 0:10 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 12 rán

                                                       CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4  pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 1.OKTÓBRA 2020

!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

DÁTUM: 1. augusta 2020 (sobota)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 20€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

                       PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45                     – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15              – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30             – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30                    – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00*                – ukončenie streľby
14:00 – 14:15*       – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30*                – ukončenie streleckej súťaže

* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                         PROPOZÍCIE:

 100 metrov:

LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)

                                                                                                           SPOLU: 16 rán

200 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)

                                                                                                          SPOLU: 8 rán

300 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)

                                                                                                        SPOLU: 12 rán

                    CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4 pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 30. júla 2020

                                     !!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

Vecné ceny do súťaže venovali: Česká zbrojovka, FOMEI

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.

VÝSLEDKY

Dátum: 21.12.2019
Miesto: Strelnica OBJEKT 23 MARTIN
Štartovné: 4€ členovia/ 8€ ostatní

PROPOZÍCIE:
1. parkúr – ryba s kruhmi – 3+5 rán
2. parkúr – 5 rôzne veľkých rybiek – 5 rán
3. parkúr – ryba rukojemník – 5 rán
4. parkúr – TAJNÝ – 6rán
5. parkúr – ryba 50/50 – 5 rán

Celkový počet rán: 29 nábojov

PROGRAM:
7:30 – 8:15 – prezentácia súťažiacich
8:15 – 8:30 – brífing + poučenie o bezpečnosti
8:30 – 13:00* – strelecká súťaž
13:00 – 13:30* – spracovanie výsledkov
13:30 – 14:00* – vyhodnotenie a odovzdanie cien

*-termín sa prispôsobí podľa odstrieľania jednotlivých parkúrov

Ceny: vecné ceny+diplom

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov streleckého športu a rodinných príslušníkov povzbudiť strelcov.

Obmedzenia: strieľa sa z krátkej guľovej zbrane s nábojom so stredovým zápalom a len mechanické mieridlá. Iná zbraň nebude akceptovaná !

Ceny do súťaže venovala firma CZ Uherský Brod.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu streleckej situácie ako aj pozmeniť terčový manéver. O zmene budu strelci informovaní pred začiatkom súťaže.

ŽIADAME VŠETKÝCH SÚŤAŽIACICH, ABY PRIŠLI V ČAS T.J. NAJNESKôR DO 8:15 HOD. PO TOMTO ČASE SÚŤAŽIACI NEBUDE HODNOTENÝ T.Z. NEBUDE VO VÝSLEDKOVEJ LISTINE A JE BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO (AK SI CHCE ZASTRIEĽAŤ) !!!  🙂 !!!! DOJDITE NAČAS !!!! 

Ospravedlňujeme sa ak sme niekomu zle napísali meno alebo priezvisko. Je potrebné si to skontrolovať pri prezentácií. Ďakujem

VÝSLEDKY

KATEGÓRIA ŽENY
PORADIE Meno a priezvisko ryba s kruhmi 5 rôzne veľkých rybiek ryba rukojemník kývačka 50/50 SPOLU
1. Alica HLAVÁČIKOVÁ 17 6 2 4 5 34
2. Lenka FRKÁŇOVÁ 21 0 3 1 3 28
3. Jana VOLNOVÁ 10 11 2 2 1 26
4. Janka MINDEKOVÁ 9 3 2 8 4 26
5. Ingrid KALOUSOVÁ 15 5 0 2 2 24
6. Anna ŠÁRYOVÁ 7 0 1 3 2 13
7. Michaela VOLNOVÁ 0 7 0 1 0 8
8. Monika NOVÁKOVÁ 0 0 0 1 0 1
KATEGÓRIA MUŽI
PORADIE Meno a priezvisko ryba s kruhmi 5 rôzne veľkých rybiek ryba rukojemník kývačka 50/50 SPOLU
1. Marián VOLNA 23 15 5 13 5 61
2. Igor GAJDÁČ 23 3 0 14 4 44
3. Pavol KAŠUBA 20 1 2 19 2 44
4. Pavel VRÁBEL 20 5 5 9 5 44
5. Zdeno MERTL 23 4 5 5 4 41
6. Zdenek KALOUS 19 3 4 12 3 41
7. Ivan LADECKÝ 18 4 1 14 4 41
8. Peter PIPÍŠKA 21 7 0 9 3 40
9. Ľuboš LIETAVEC 19 6 4 8 3 40
10. Tomáš TRGO 18 2 4 12 4 40
11. Roman ZÚBEK 17 4 5 13 1 40
12. Stanislav LALUHA 15 6 4 12 2 39
13. Marián JANČI 9 8 3 16 3 39
14. Emil KARDOŠ 20 13 3 1 1 38
15. Juraj ZÚBEK 22 2 4 4 5 37
16. Milan SURŽÍN 21 3 1 8 4 37
17. Milan JENČÍK 17 0 3 13 4 37
18. Ján VNUČKO 22 3 3 6 2 36
19. Ján STACHO 9 10 5 8 4 36
20. Alfréd LALUHA 17 4 4 8 2 35
21. Ondrej GOMBAR 13 4 5 10 3 35
22. Ondrej HOLKO 13 9 0 9 4 35
23. Dušan KAMENIŠČÁK 20 5 5 1 3 34
24. František LIETAVEC 23 0 4 4 2 33
25. Matej RUSNÁK 21 2 2 3 5 33
26. Michal RODÁK 17 1 3 10 2 33
27. Martin SLUŠNIAK 20 1 2 6 3 32
28. Radovan KMEŤ 13 11 3 5 0 32
29. Ivan JELENČIAK 12 3 4 11 2 32
30. strelec bez mena (štartové číslo 71) 17 6 0 6 2 31
31. Ivan HEIMSCHILD 13 2 2 10 4 31
32. Miroslav LACHKÝ 12 4 2 9 4 31
33. Peter RUMAN 13 1 2 9 5 30
34. Ľubomír GREGOR 16 6 0 6 1 29
35. Radovan ŠÁRY 19 0 1 5 3 28
36. Tomáš TRANCYNGER 19 1 2 4 2 28
37. Dušan MAJLIŠ 18 2 2 1 5 28
38. Róbert GUSTINÁK 16 6 0 4 2 28
39. Ľudovít SAPANČIK 21 1 3 2 0 27
40. Miroslav FAKLA 12 3 3 7 2 27
41. Martin ANDREJUV 16 2 2 3 3 26
42. Ján KOZÁK 16 2 3 1 3 25
43. Róbert GORNY 15 3 0 1 4 23
44. Marek DÚBRAVKA 15 1 1 4 1 22
45. Martin MACKU 15 4 0 2 1 22
46. Matúš NEPELA 13 7 1 1 0 22
47. Jozef MEČIAR 11 3 1 7 0 22
48. Juraj BOUNDZEL 11 3 3 1 3 21
49. Peter MAČOR 13 1 3 1 2 20
50. Miroslav KUCEJ 12 2 2 1 3 20
51. Vladimír ČILLO 9 0 3 6 2 20
52. Henrich VARGONČÍK 7 1 2 8 2 20
53. Vlastimil ZÁMEČNÍK 10 5 1 3 0 19
54. Ondrej LIPTÁK 8 3 4 1 2 18
55. Josef SURMAN 11 1 2 1 2 17
56. Martin BEDNÁR 6 4 2 2 3 17
57. Jaroslav KIŠKA 7 6 2 1 0 16
58. Dávid HEJZLAR 3 6 0 6 1 16
59. Ivan MUŠÁK 6 2 1 3 3 15
60. Michal KAIS 3 3 3 4 1 14
61. Ľubomír CHRÍBIK 0 4 2 8 0 14
62. Stanislav MILAN 8 1 0 4 0 13
63. Tomáš KRUŽIK 7 1 1 2 2 13
64. Juraj DAŇO 4 2 2 1 3 12
65. Martin JANČEK 3 2 1 2 4 12
66. Vladimír ŠUŠLA 4 3 0 3 1 11
67. Lukáš POSPÍŠIL 5 1 0 1 2 9
68. Martin KOŠTÁL 4 0 1 2 2 9
69. Martin KORBAČKA 0 4 1 2 1 8
70. Ivan MARKO 0 3 0 1 1 5
71. Ján MACHALA 0 0 0 1 0 1
72. Martin MICHALKO 0 0 0 1 0 1

DÁTUM: 16. novembra 2019 (sobota)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 18€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

 

                       PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45                     – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15              – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30             – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30                    – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00*                – ukončenie streľby
14:00 – 14:15*       – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30*                – ukončenie streleckej súťaže

* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                          PROPOZÍCIE:

 100 metrov:

LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)

                                                                                                           SPOLU: 16 rán

200 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)

                                                                                                          SPOLU: 8 rán

300 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)

                                                                                                        SPOLU: 12 rán

                    CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4 pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 14. novembra 2019

                                       

                                     !!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

 

Vecné ceny do súťaže venovali: Česká zbrojovka, FOMEI

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.

VÝSLEDKY

UMIESTNENIE Štartovné  číslo Meno a priezvisko Typ zbrane Kaliber Typ puškohľadu  100 metrov 200 metrov 300 metrov SPOLU BODOV
limit 1MOA poznaj svoj limit 5 čiar lentilky limit 1MOA poznaj svoj limit rukojemník nájdi farbu limit 1MOA poznaj svoj limit medzin. pištoľ. terč 50/20 periskop tanku T-55
1. 1. Miloš JANKOVIČ TIKKA T3X 6.5×55 SE ZEISS 8 2 5 5 11 2 5 1 7 3 38 3 90
2. 4. Juraj ZÚBEK SABATTI DESERT 6.5×47 L NIGHTFORCE NF 11 2 2 5 9 3 5 0 3 2 42 3 87
3. 13. Igor GAJDÁČ TIKKA T3 308W FOMEI 4 2 4 5 3 3 5 0 10 1 39 1 77
4. 11. Daniel ZÁBOJNÍK CZ 550 6.5×47 L LEUPOLD 4 3 2 2 11 2 3 0 8 2 38 0 75
5. 7. František LIETAVEC MOSIN NAGANT 7.62x53R NIKON 7 3 2 5 2 0 5 0 9 1 36 0 70
6. 3. Martin POLÁŠEK TIKKA T3X 6.5×55 SE FOMEI 5 2 5 5 8 2 5 0 0 1 36 0 69
7. 12. Boris KOZLÍK ZKK 600 308W WEAVER 5 2 3 4 6 3 0 0 4 1 39 1 68
8. 9. Štefan LATOŠ CZ 527 223 REM FOMEI 7 2 2 1 3 1 5 0 9 2 33 3 68
9. 10. Róbert MAGÁT KELBLY 6BR MARCH 9 3 4 5 4 2 10 0 3 0 27 1 68
10. 2. Ľuboš CVEČKA TIKKA T3 VARMINT 223 REM ZEISS 5 2 3 5 2 1 5 0 4 2 36 1 66
11. 6. Michal HLINKA CZ 550 VARMINT 308W MEOPTA MEOSTAR 5 0 3 4 2 0 0 0 0 0 39 1 54
12. 5. Emil HVIZDÁK CZ 550 VARMINT 308W MEOPTA MEOSTAR 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 28 0 34
13. 14. Peter SEDLIAK CZ 550 VARMINT 308W ČESKÁ ZBROJOVKA 3 3 2 4 3 0 3 0 0 1 11 0 30
14. 15. Pavol BÍZIK TIKKA T3 VARMINT 308W SCHMIDT-BENDER 1 1 4 4 2 2 5 1 0 0 3 0 23
15. 8. Ján PALČEK TIKKA T3 6.5×55 SE LEUPOLD 0 1 3 0 2 0 5 0 0 1 7 0 19

DÁTUM: 27. júla 2019 (sobota)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 15€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

 

                       PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45                     – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15              – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30             – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30                    – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00*                – ukončenie streľby
14:00 – 14:15*       – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30*                – ukončenie streleckej súťaže

* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                          PROPOZÍCIE:

 100 metrov:

LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)

                                                                                                           SPOLU: 16 rán

200 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
BALÓN – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)

                                                                                                          SPOLU: 9 rán

300 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)

                                                                                                        SPOLU: 12 rán

                    CELKOVÝ POČET RÁN: 37 + 3 pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 25. júla 2019

                                       

                                     !!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

 

Vecné ceny do súťaže venovali: http://www.balistas.cz/  , http://valiant-optics.com/ , http://taipan-airguns.com/ ,

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.

VÝSLEDKY

UMIESTNENIE Štartovné  číslo Meno a priezvisko Typ zbrane Kaliber Typ puškohľadu  100 metrov 200 metrov 300 metrov SPOLU BODOV
limit 1MOA poznaj svoj limit 5 čiar lentilky limit 1MOA poznaj svoj limit rukojemník nájdi farbu limit 1MOA poznaj svoj limit medzin. pištoľ. terč 50/20 periskop tanku T-55
1. 4. Martin POLÁŠEK TIKKA T3 VARMINT 6,5×55 FOMEI FOREMAN 10 3 4 5 10 2 5 0 8 2 36 1 86
2. 8. Juraj ZÚBEK SABATTI DESERT 6,5×47 L NIGHTFORCE NF 7 3 5 5 10 2 0 0 5 1 44 3 85
3. 14. Daniel ZÁBOJNÍK ČZ 550 VARMINT 6,5×47 L LEUPOLD 9 2 5 5 6 1 3 1 8 2 39 3 84
4. 13. Róbert MAGÁT KELBLY KODIAK 6BR MARCH 9 2 3 5 8 2 0 1 7 2 44 0 83
5. 7. Miloš JANKOVIČ TIKKA T3 VARMINT 6,5×55 ZEISS 3 3 5 5 9 1 3 1 6 2 44 1 83
6. 5. Ľuboš CVEČKA jr. TIKKA T3 VARMINT .223 REM ZEISS VICTORY 8 2 2 3 5 1 5 0 5 1 43 1 76
7. 21. Gabika KUPCOVÁ STEYR SSG08 .308W SCHMIDT BENDER 6 1 3 3 4 2 4 1 1 1 44 1 71
8. 22. Jozef POGRAN STEYR SSG08 .308W SCHMIDT BENDER 4 3 3 5 5 3 5 0 1 2 37 3 71
9. 11. Boris KOZLÍK ZKK 600 .308W WEAVER 9 3 2 4 6 0 5 1 2 2 36 1 71
10. 10. Pavol BIZÍK TIKKA T3 VARMINT .308W SCHMIDT BENDER 6 1 2 3 5 1 3 0 6 1 38 0 66
11. 3. František LIETAVEC MOSIN NAGANT 7,62x53R NIKON 7 0 4 0 3 1 3 0 3 1 41 1 64
12. 12. Štefan LATOŠ ČZ 527 VARMINT .223 REM MEOPTA 6 3 4 4 0 1 0 0 4 1 39 0 62
13. 20. Filip BARAK TIKKA T3 VARMINT .308W VORTEX 7 2 2 4 4 1 3 0 1 2 33 0 59
14. 1. Emil HVIZDÁK ČZ 550 VARMINT .308W MEOPTA 1 1 1 2 5 2 0 0 3 0 36 0 51
15. 6. Ľuboš CVEČKA sr. TIKKA T3 VARMINT .223 REM ZEISS VICTORY 6 0 2 3 3 1 5 1 4 1 23 0 49
16. 19. Luděk BARAK TIKKA T3 VARMINT 6,5×55 MARCH 9 1 3 3 3 0 5 0 0 1 22 0 47
17. 2. Jaroslav ŠOŠKA ČZ 550 VARMINT .308W MEOPTA 3 0 2 2 2 0 5 0 0 1 25 0 40
18. 16. Róbert TRUBAČ BLASER .300 WM KHALES 3 1 2 4 5 1 3 0 2 2 1 0 24
19. 9. Peter MIKOLAJČÍK ČZ 550 VARMINT .308W SIGHTRON SIII 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 11 1 16
20. 15. Peter STAŇO BLASER .300 WM SWAROVSKI 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 9 0 14
21. 18. Mariín ZEMÁNEK AR-15 .223 REM VORTEX KOLIMATOR 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
22. 17. Peter KNIŽKA AR-15 .223 REM VORTEX KOLIMATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V letnom období sa pripravuje mierená streľba zo samonabíjacej pušky-len mechanické mieridlá (napr. Sa vz.58, SKS 7,62×39, AR-15) a pištole na vzdialenosť 100 metrov a 25 metrov. Presný termín bude zverejnený na tomto webe v dostatočnom predstihu. V prípade, že máte záujem o takúto súťaž, kontaktujte správcu strelnice na t.č. 0915 807 700 s predbežným zaregistrovaním sa do súťaže.

Ďakujeme. S pozdravom Organizačný výbor

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI