Klubové akcie

Pripravované a realizované akcie

DÁTUM: 1. augusta 2020 (sobota)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 20€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

                       PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45                     – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15              – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30             – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30                    – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00*                – ukončenie streľby
14:00 – 14:15*       – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30*                – ukončenie streleckej súťaže

* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                         PROPOZÍCIE:

 100 metrov:

LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)

                                                                                                           SPOLU: 16 rán

200 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)

                                                                                                          SPOLU: 8 rán

300 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)

                                                                                                        SPOLU: 12 rán

                    CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4 pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 30. júla 2020

                                     !!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

Vecné ceny do súťaže venovali: Česká zbrojovka, FOMEI

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.

VÝSLEDKY

Dátum: 21.12.2019
Miesto: Strelnica OBJEKT 23 MARTIN
Štartovné: 4€ členovia/ 8€ ostatní

PROPOZÍCIE:
1. parkúr – ryba s kruhmi – 3+5 rán
2. parkúr – 5 rôzne veľkých rybiek – 5 rán
3. parkúr – ryba rukojemník – 5 rán
4. parkúr – TAJNÝ – 6rán
5. parkúr – ryba 50/50 – 5 rán

Celkový počet rán: 29 nábojov

PROGRAM:
7:30 – 8:15 – prezentácia súťažiacich
8:15 – 8:30 – brífing + poučenie o bezpečnosti
8:30 – 13:00* – strelecká súťaž
13:00 – 13:30* – spracovanie výsledkov
13:30 – 14:00* – vyhodnotenie a odovzdanie cien

*-termín sa prispôsobí podľa odstrieľania jednotlivých parkúrov

Ceny: vecné ceny+diplom

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov streleckého športu a rodinných príslušníkov povzbudiť strelcov.

Obmedzenia: strieľa sa z krátkej guľovej zbrane s nábojom so stredovým zápalom a len mechanické mieridlá. Iná zbraň nebude akceptovaná !

Ceny do súťaže venovala firma CZ Uherský Brod.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu streleckej situácie ako aj pozmeniť terčový manéver. O zmene budu strelci informovaní pred začiatkom súťaže.

ŽIADAME VŠETKÝCH SÚŤAŽIACICH, ABY PRIŠLI V ČAS T.J. NAJNESKôR DO 8:15 HOD. PO TOMTO ČASE SÚŤAŽIACI NEBUDE HODNOTENÝ T.Z. NEBUDE VO VÝSLEDKOVEJ LISTINE A JE BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO (AK SI CHCE ZASTRIEĽAŤ) !!!  🙂 !!!! DOJDITE NAČAS !!!! 

Ospravedlňujeme sa ak sme niekomu zle napísali meno alebo priezvisko. Je potrebné si to skontrolovať pri prezentácií. Ďakujem

VÝSLEDKY

KATEGÓRIA ŽENY
PORADIE Meno a priezvisko ryba s kruhmi 5 rôzne veľkých rybiek ryba rukojemník kývačka 50/50 SPOLU
1. Alica HLAVÁČIKOVÁ 17 6 2 4 5 34
2. Lenka FRKÁŇOVÁ 21 0 3 1 3 28
3. Jana VOLNOVÁ 10 11 2 2 1 26
4. Janka MINDEKOVÁ 9 3 2 8 4 26
5. Ingrid KALOUSOVÁ 15 5 0 2 2 24
6. Anna ŠÁRYOVÁ 7 0 1 3 2 13
7. Michaela VOLNOVÁ 0 7 0 1 0 8
8. Monika NOVÁKOVÁ 0 0 0 1 0 1
KATEGÓRIA MUŽI
PORADIE Meno a priezvisko ryba s kruhmi 5 rôzne veľkých rybiek ryba rukojemník kývačka 50/50 SPOLU
1. Marián VOLNA 23 15 5 13 5 61
2. Igor GAJDÁČ 23 3 0 14 4 44
3. Pavol KAŠUBA 20 1 2 19 2 44
4. Pavel VRÁBEL 20 5 5 9 5 44
5. Zdeno MERTL 23 4 5 5 4 41
6. Zdenek KALOUS 19 3 4 12 3 41
7. Ivan LADECKÝ 18 4 1 14 4 41
8. Peter PIPÍŠKA 21 7 0 9 3 40
9. Ľuboš LIETAVEC 19 6 4 8 3 40
10. Tomáš TRGO 18 2 4 12 4 40
11. Roman ZÚBEK 17 4 5 13 1 40
12. Stanislav LALUHA 15 6 4 12 2 39
13. Marián JANČI 9 8 3 16 3 39
14. Emil KARDOŠ 20 13 3 1 1 38
15. Juraj ZÚBEK 22 2 4 4 5 37
16. Milan SURŽÍN 21 3 1 8 4 37
17. Milan JENČÍK 17 0 3 13 4 37
18. Ján VNUČKO 22 3 3 6 2 36
19. Ján STACHO 9 10 5 8 4 36
20. Alfréd LALUHA 17 4 4 8 2 35
21. Ondrej GOMBAR 13 4 5 10 3 35
22. Ondrej HOLKO 13 9 0 9 4 35
23. Dušan KAMENIŠČÁK 20 5 5 1 3 34
24. František LIETAVEC 23 0 4 4 2 33
25. Matej RUSNÁK 21 2 2 3 5 33
26. Michal RODÁK 17 1 3 10 2 33
27. Martin SLUŠNIAK 20 1 2 6 3 32
28. Radovan KMEŤ 13 11 3 5 0 32
29. Ivan JELENČIAK 12 3 4 11 2 32
30. strelec bez mena (štartové číslo 71) 17 6 0 6 2 31
31. Ivan HEIMSCHILD 13 2 2 10 4 31
32. Miroslav LACHKÝ 12 4 2 9 4 31
33. Peter RUMAN 13 1 2 9 5 30
34. Ľubomír GREGOR 16 6 0 6 1 29
35. Radovan ŠÁRY 19 0 1 5 3 28
36. Tomáš TRANCYNGER 19 1 2 4 2 28
37. Dušan MAJLIŠ 18 2 2 1 5 28
38. Róbert GUSTINÁK 16 6 0 4 2 28
39. Ľudovít SAPANČIK 21 1 3 2 0 27
40. Miroslav FAKLA 12 3 3 7 2 27
41. Martin ANDREJUV 16 2 2 3 3 26
42. Ján KOZÁK 16 2 3 1 3 25
43. Róbert GORNY 15 3 0 1 4 23
44. Marek DÚBRAVKA 15 1 1 4 1 22
45. Martin MACKU 15 4 0 2 1 22
46. Matúš NEPELA 13 7 1 1 0 22
47. Jozef MEČIAR 11 3 1 7 0 22
48. Juraj BOUNDZEL 11 3 3 1 3 21
49. Peter MAČOR 13 1 3 1 2 20
50. Miroslav KUCEJ 12 2 2 1 3 20
51. Vladimír ČILLO 9 0 3 6 2 20
52. Henrich VARGONČÍK 7 1 2 8 2 20
53. Vlastimil ZÁMEČNÍK 10 5 1 3 0 19
54. Ondrej LIPTÁK 8 3 4 1 2 18
55. Josef SURMAN 11 1 2 1 2 17
56. Martin BEDNÁR 6 4 2 2 3 17
57. Jaroslav KIŠKA 7 6 2 1 0 16
58. Dávid HEJZLAR 3 6 0 6 1 16
59. Ivan MUŠÁK 6 2 1 3 3 15
60. Michal KAIS 3 3 3 4 1 14
61. Ľubomír CHRÍBIK 0 4 2 8 0 14
62. Stanislav MILAN 8 1 0 4 0 13
63. Tomáš KRUŽIK 7 1 1 2 2 13
64. Juraj DAŇO 4 2 2 1 3 12
65. Martin JANČEK 3 2 1 2 4 12
66. Vladimír ŠUŠLA 4 3 0 3 1 11
67. Lukáš POSPÍŠIL 5 1 0 1 2 9
68. Martin KOŠTÁL 4 0 1 2 2 9
69. Martin KORBAČKA 0 4 1 2 1 8
70. Ivan MARKO 0 3 0 1 1 5
71. Ján MACHALA 0 0 0 1 0 1
72. Martin MICHALKO 0 0 0 1 0 1

DÁTUM: 16. novembra 2019 (sobota)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 18€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

 

                       PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45                     – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15              – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30             – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30                    – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00*                – ukončenie streľby
14:00 – 14:15*       – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30*                – ukončenie streleckej súťaže

* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                          PROPOZÍCIE:

 100 metrov:

LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)

                                                                                                           SPOLU: 16 rán

200 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)

                                                                                                          SPOLU: 8 rán

300 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)

                                                                                                        SPOLU: 12 rán

                    CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4 pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 14. novembra 2019

                                       

                                     !!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

 

Vecné ceny do súťaže venovali: Česká zbrojovka, FOMEI

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.

VÝSLEDKY

UMIESTNENIE Štartovné  číslo Meno a priezvisko Typ zbrane Kaliber Typ puškohľadu  100 metrov 200 metrov 300 metrov SPOLU BODOV
limit 1MOA poznaj svoj limit 5 čiar lentilky limit 1MOA poznaj svoj limit rukojemník nájdi farbu limit 1MOA poznaj svoj limit medzin. pištoľ. terč 50/20 periskop tanku T-55
1. 1. Miloš JANKOVIČ TIKKA T3X 6.5×55 SE ZEISS 8 2 5 5 11 2 5 1 7 3 38 3 90
2. 4. Juraj ZÚBEK SABATTI DESERT 6.5×47 L NIGHTFORCE NF 11 2 2 5 9 3 5 0 3 2 42 3 87
3. 13. Igor GAJDÁČ TIKKA T3 308W FOMEI 4 2 4 5 3 3 5 0 10 1 39 1 77
4. 11. Daniel ZÁBOJNÍK CZ 550 6.5×47 L LEUPOLD 4 3 2 2 11 2 3 0 8 2 38 0 75
5. 7. František LIETAVEC MOSIN NAGANT 7.62x53R NIKON 7 3 2 5 2 0 5 0 9 1 36 0 70
6. 3. Martin POLÁŠEK TIKKA T3X 6.5×55 SE FOMEI 5 2 5 5 8 2 5 0 0 1 36 0 69
7. 12. Boris KOZLÍK ZKK 600 308W WEAVER 5 2 3 4 6 3 0 0 4 1 39 1 68
8. 9. Štefan LATOŠ CZ 527 223 REM FOMEI 7 2 2 1 3 1 5 0 9 2 33 3 68
9. 10. Róbert MAGÁT KELBLY 6BR MARCH 9 3 4 5 4 2 10 0 3 0 27 1 68
10. 2. Ľuboš CVEČKA TIKKA T3 VARMINT 223 REM ZEISS 5 2 3 5 2 1 5 0 4 2 36 1 66
11. 6. Michal HLINKA CZ 550 VARMINT 308W MEOPTA MEOSTAR 5 0 3 4 2 0 0 0 0 0 39 1 54
12. 5. Emil HVIZDÁK CZ 550 VARMINT 308W MEOPTA MEOSTAR 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 28 0 34
13. 14. Peter SEDLIAK CZ 550 VARMINT 308W ČESKÁ ZBROJOVKA 3 3 2 4 3 0 3 0 0 1 11 0 30
14. 15. Pavol BÍZIK TIKKA T3 VARMINT 308W SCHMIDT-BENDER 1 1 4 4 2 2 5 1 0 0 3 0 23
15. 8. Ján PALČEK TIKKA T3 6.5×55 SE LEUPOLD 0 1 3 0 2 0 5 0 0 1 7 0 19

DÁTUM: 27. júla 2019 (sobota)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 15€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

 

                       PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45                     – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15              – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30             – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30                    – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00*                – ukončenie streľby
14:00 – 14:15*       – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30*                – ukončenie streleckej súťaže

* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                          PROPOZÍCIE:

 100 metrov:

LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)
LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
5 ČIAR – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)

                                                                                                           SPOLU: 16 rán

200 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
BALÓN – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
NÁJDI FARBU– 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)

                                                                                                          SPOLU: 9 rán

300 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)

                                                                                                        SPOLU: 12 rán

                    CELKOVÝ POČET RÁN: 37 + 3 pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 25. júla 2019

                                       

                                     !!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

 

Vecné ceny do súťaže venovali: http://www.balistas.cz/  , http://valiant-optics.com/ , http://taipan-airguns.com/ ,

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.

VÝSLEDKY

UMIESTNENIE Štartovné  číslo Meno a priezvisko Typ zbrane Kaliber Typ puškohľadu  100 metrov 200 metrov 300 metrov SPOLU BODOV
limit 1MOA poznaj svoj limit 5 čiar lentilky limit 1MOA poznaj svoj limit rukojemník nájdi farbu limit 1MOA poznaj svoj limit medzin. pištoľ. terč 50/20 periskop tanku T-55
1. 4. Martin POLÁŠEK TIKKA T3 VARMINT 6,5×55 FOMEI FOREMAN 10 3 4 5 10 2 5 0 8 2 36 1 86
2. 8. Juraj ZÚBEK SABATTI DESERT 6,5×47 L NIGHTFORCE NF 7 3 5 5 10 2 0 0 5 1 44 3 85
3. 14. Daniel ZÁBOJNÍK ČZ 550 VARMINT 6,5×47 L LEUPOLD 9 2 5 5 6 1 3 1 8 2 39 3 84
4. 13. Róbert MAGÁT KELBLY KODIAK 6BR MARCH 9 2 3 5 8 2 0 1 7 2 44 0 83
5. 7. Miloš JANKOVIČ TIKKA T3 VARMINT 6,5×55 ZEISS 3 3 5 5 9 1 3 1 6 2 44 1 83
6. 5. Ľuboš CVEČKA jr. TIKKA T3 VARMINT .223 REM ZEISS VICTORY 8 2 2 3 5 1 5 0 5 1 43 1 76
7. 21. Gabika KUPCOVÁ STEYR SSG08 .308W SCHMIDT BENDER 6 1 3 3 4 2 4 1 1 1 44 1 71
8. 22. Jozef POGRAN STEYR SSG08 .308W SCHMIDT BENDER 4 3 3 5 5 3 5 0 1 2 37 3 71
9. 11. Boris KOZLÍK ZKK 600 .308W WEAVER 9 3 2 4 6 0 5 1 2 2 36 1 71
10. 10. Pavol BIZÍK TIKKA T3 VARMINT .308W SCHMIDT BENDER 6 1 2 3 5 1 3 0 6 1 38 0 66
11. 3. František LIETAVEC MOSIN NAGANT 7,62x53R NIKON 7 0 4 0 3 1 3 0 3 1 41 1 64
12. 12. Štefan LATOŠ ČZ 527 VARMINT .223 REM MEOPTA 6 3 4 4 0 1 0 0 4 1 39 0 62
13. 20. Filip BARAK TIKKA T3 VARMINT .308W VORTEX 7 2 2 4 4 1 3 0 1 2 33 0 59
14. 1. Emil HVIZDÁK ČZ 550 VARMINT .308W MEOPTA 1 1 1 2 5 2 0 0 3 0 36 0 51
15. 6. Ľuboš CVEČKA sr. TIKKA T3 VARMINT .223 REM ZEISS VICTORY 6 0 2 3 3 1 5 1 4 1 23 0 49
16. 19. Luděk BARAK TIKKA T3 VARMINT 6,5×55 MARCH 9 1 3 3 3 0 5 0 0 1 22 0 47
17. 2. Jaroslav ŠOŠKA ČZ 550 VARMINT .308W MEOPTA 3 0 2 2 2 0 5 0 0 1 25 0 40
18. 16. Róbert TRUBAČ BLASER .300 WM KHALES 3 1 2 4 5 1 3 0 2 2 1 0 24
19. 9. Peter MIKOLAJČÍK ČZ 550 VARMINT .308W SIGHTRON SIII 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 11 1 16
20. 15. Peter STAŇO BLASER .300 WM SWAROVSKI 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 9 0 14
21. 18. Mariín ZEMÁNEK AR-15 .223 REM VORTEX KOLIMATOR 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5
22. 17. Peter KNIŽKA AR-15 .223 REM VORTEX KOLIMATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V letnom období sa pripravuje mierená streľba zo samonabíjacej pušky-len mechanické mieridlá (napr. Sa vz.58, SKS 7,62×39, AR-15) a pištole na vzdialenosť 100 metrov a 25 metrov. Presný termín bude zverejnený na tomto webe v dostatočnom predstihu. V prípade, že máte záujem o takúto súťaž, kontaktujte správcu strelnice na t.č. 0915 807 700 s predbežným zaregistrovaním sa do súťaže.

Ďakujeme. S pozdravom Organizačný výbor

DÁTUM: 11. mája 2019 (sobota)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 15€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

 

                       PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45                     – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15              – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30             – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30                    – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00*                – ukončenie streľby
14:00 – 14:15*       – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30*                – ukončenie streleckej súťaže

* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                          PROPOZÍCIE:

 100 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
HĽADAJ A ZNIČ – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)
NÁJDI ČÍSLO – 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:0 minút)

                                                                                                           SPOLU: 12 rán

200 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
BALÓN – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
REDUKOVANÝ T.Č.4 – 3 rany (bez časového limitu)
NÁJDI ČÍSLO – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)

                                                                                                          SPOLU: 11 rán

300 metrov:

LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
PERISKOP TANKU – 1 rana (do 120 sekúnd t.j. 2:0 minút)

                                                                                                        SPOLU: 12 rán

                    CELKOVÝ POČET RÁN: 35 + 5 pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 09. mája 2019

                                       

                                     !!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

 

Po ukončení streleckej súťaže bude vykonaná prezentácia puškohľadov firmy FOMEI, taktickej odstreľovačskej pušky CZ-TSR (TACTICAL SNIPER RIFLE .308W)

Ceny do súťaže venovali: FOMEI Česká republikaČeská Zbrojovka Uherský Brod

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu terčov/vzdialeností a rozmerov o čom budú strelci informovaní.

VÝSLEDKY

UMIESTNENIE Štartovné  číslo Meno a priezvisko Typ zbrane Kaliber Typ puškohľadu  100 metrov 200 metrov 300 metrov SPOLU BODOV
limit 1MOA poznaj svoj limit hľadaj            a znič nájdi           číslo limit 1MOA poznaj svoj limit balón reduk. t.č.4 nájdi číslo limit 1MOA poznaj svoj limit medzin. pištoľ. terč 50/50 periskop tanku T-55
1. 2 Boris KOZLÍK ZKK 600 308W WEAVER 1 3 4 3 5 2 1 29 1 6 2 46 1 104
2. 5 Martin POLÁŠEK TIKKA T3 6,5×55 SE FOMEI FOREMAN 7 2 2 3 7 2 1 28 1 7 2 41 1 104
3. ROZ. Roman ZÚBEK SABATTI ROVER 6,5×47 LAPUA NIGHTFORCE NF 2 3 4 2 6 2 1 30 1 4 1 46 1 103
4. 18 ROBO STEYER 308W SCHMIDT BENDER 4 1 3 3 7 2 1 29 1 5 0 45 1 102
5. 12 Róbert MAGÁT KELBLY 6BR nezistené 8 2 4 3 3 2 1 29 0 8 2 39 1 102
6. 16 Juraj ZÚBEK SABATTI DESERT 6,5×47 LAPUA NIGHTFORCE NF 0 2 4 2 1 2 1 26 1 6 3 45 1 94
7. 20 Jozef POGRAN STEYER 308W SCHMIDT BENDER 4 2 2 3 5 1 1 27 1 8 2 37 1 94
8. 6 Miloš JANKOVIČ TIKKA T3 6,5×55 SE ZEISS 3 2 4 3 8 3 1 28 2 0 0 39 0 93
9. 15 František LIETAVEC MOSIN NAGANT 7,62x53R NIKON 0 0 0 1 3 2 1 27 3 8 1 42 0 88
10. 3 Daniel ZÁBOJNÍK CZ 550 6,5×47 LAPUA LEUPOLD 3 2 4 3 6 2 1 27 0 5 1 33 1 88
11. 4 Pavol BIZÍK TIKKA T3 308W SCHMIDT BENDER 6 2 4 3 1 3 1 25 3 7 1 28 0 84
12. 17 ERIK STEYER 308W SCHMIDT BENDER 2 1 3 2 5 2 1 27 1 1 1 27 1 74
13. 14 Luděk BARAK TIKKA T3 6,5×55 SE MANACHEA 4 3 3 2 1 1 1 29 1 4 1 21 0 71
14. 19 Gabriela KUPCOVÁ STEYER 308W SCHMIDT BENDER 0 2 2 2 5 0 1 23 0 2 1 28 1 67
15. 10 Stanislav FLEISCHACKER TIKKA T3 308W HASK 0 0 3 2 2 2 1 26 3 0 1 23 1 64
16. 11 Igor GAJDÁČ TIKKA T3 308W FOMEI FOREMAN 5 1 1 1 3 2 1 25 0 0 0 20 1 60
17. 1 Štefan LATOŠ CZ 527 223 REM MEOPTA MEOPRO 5 3 4 2 3 2 1 25 1 0 0 10 1 57
18. 7 Martin JANČEK RUGGER PRECISSION 308W TAUGECTON 0 1 0 0 0 1 1 21 0 3 1 26 1 55
19. 9 Ľuboš CVEČKA TIKKA T3 223 REM ZEISS 3 2 3 2 7 1 1 25 1 0 0 8 0 53
20. 13 Ján DAŘBUJÁN (ČR) CZ 527 223 REM FOMEI FOREMAN 0 0 1 2 0 1 1 14 1 3 1 28 0 52
21. 22 Róbert TRUBAČ BLASER 300 WM KAHLES 1 0 0 1 0 1 1 9 0 0 0 28 0 41
22. 8 Milan JANČEK RUGGER PRECISSION 308W TAUGECTON 3 0 1 3 4 0 1 13 0 0 0 16 0 41
23. 21 Peter STAŇO BLASER 300 WM SWAROVSKY 26 0 1 1 0 0 1 1 11 0 0 1 19 1 36
24. 24 Rastislav KRIŠŠÁK CZ 550 308W MEOPTA 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 11 0 25
25. 23 Jozef ŠVEC CZ 550 308W MEOPTA MEOPRO 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 17 1 24

 

Miesto: strelnica OBJEKT23 MARTIN,

Dátum: 20.4.2019 (sobota)
Štartovné: kluboví strelci – 4 € / hostia – 8 €
Kategória: muži / ženy

Propozície:
1. parkúr – vajce s kruhmi (3+10 rán)
2. parkúr – vajce 50/50 (5 rán)
3. parkúr –  vajce rukojemník (5 rán)
4. parkúr – kývačka (6 rán)

Časový harmonogram:

do 8:30 – prezentácia súťažiacich
08:30 – 08:55 – poučenie pred sreľbou
od 9:00 – prvý výstrel – zahájenie súťaže
do 14:00 – ukončenie streľby
14:00 – 14:20 – vyhodnotenie (spracovanie výsledkov)
14:30 – vyhodnotenie

Čas vyhodnotenia bude prispôsobené ukončeniu streľby.

Vzdialenosť: bude spresnená v deň súťaže (zvyčajne však do 15 metrov)
Zbrane: pištoľ/revolver kalibru od 6,35 – 12,7mm, náboj so stredovým zápalom. (proste obyčajná pištoľ alebo revolver na obyčajný náboj).
Zakázané zbrane a munícia: malokalibrové (.22 short, .22 LR, .17 HMR/WMR, .22 HMR/WMR ), perkusné, mechanické
Maximálny počet rán: 29 ks

CENY: 1.-3. miesto vecné ceny+diplom+medaila+dobrý pocit z umiestnenia

Tento rok organizátor pripravuje novinku vo veľkostiach terčov. O zmene bodú strelci informovaní pred súťažou.

Po skončení streleckej súťaže bude vykonaná prezentácia útočnej pušky CZ BREN 2 (7,62×39) s možnosťou (po zakúpení streliva) si ju aj vyskúšať !

Sponzori:  http://www.armeriagraziano.it/wp-content/uploads/2014/10/CZ_screensaver1.jpg

KATEGÓRIA MUŽI
Umiestnenie Meno a priezvisko Vajce s krumhi 1  Vajce s kruhmi 2 Vajce 50/50 Vajce rukojemník kývačka Body spolu
1. Zdeno MERTL 22 19 3 5 14 63
2. Ján STACHO 18 19 5 5 14 61
3. Marián VOLNA 16 16 3 3 20 58
4. Ivan NÉMETHY 20 19 3 4 9 55
5. Zdenek KALOUS st. 16 18 4 2 15 55
6. Pavel VRÁBEL 18 16 3 5 12 54
7. Ivan HEIMSCHILD 14 17 4 4 15 54
8. Ivan JANKOVIČ 16 20 4 4 9 53
9. Juraj ZÚBEK 21 19 3 3 6 52
10. Peter PIPÍŠKA 19 15 3 3 11 51
11. Igor NEKORANEC 18 19 3 2 6 48
12. Ľudovít SAPANČÍK 18 17 4 3 6 48
13. Dušan KAMENIŠČÁK 18 15 3 2 9 47
14. Miloš JANKOVIČ 16 7 5 5 14 47
15. Roman ZÚBEK 14 20 2 4 6 46
16. Radovan ŠÁRY 14 15 3 1 13 46
17. Milan JENČÍK 12 16 2 2 14 46
18. Martin FRNDA 11 21 5 3 6 46
19. Michal JELEŇ 15 19 4 5 2 45
20. Igor GAJDÁČ 15 19 2 5 4 45
21. Marián JANČI 15 16 4 2 8 45
22. Ondrej GOMBAR 15 14 3 1 11 44
23. Pavol KAŠUBA 14 17 2 3 7 43
24. Milan SURŽÍN 18 11 2 2 8 41
25. Juraj KUBIS 16 15 2 2 6 41
26. Tomáš TRANCYGLER 10 9 2 2 18 41
27. Ivan VÁCLAVÍK 17 12 2 5 3 39
28. Daniel ČIERNY 16 7 4 2 10 39
29. Martin JANČEK 15 11 1 1 10 38
30. Miroslav KUCEJ 12 10 3 1 12 38
31. Marek BETÍK 12 12 3 1 9 37
32. Juraj KVASNICA 9 15 3 1 9 37
33. Marián KALOUS 14 12 3 1 5 35
34. Peter UHRÍK 14 11 2 3 5 35
35. Stanislav LALUHA 18 7 3 2 4 34
36. Ľubomír GREGOR 7 15 3 1 8 34
37. Radoslav KMEŤ 15 11 2 1 4 33
38. Marek ANDREJUV 13 13 3 0 4 33
39. Peter RUMAN 16 6 3 2 5 32
40. Roman MELILŠ 8 10 2 2 9 31
41. Michal ŠTASEK 5 13 4 2 7 31
42. Rastislav RAŠLA 13 6 4 1 4 28
43. Tomáš HOLEŠA 10 6 1 1 9 27
44. Stanislav FLEISCHACKER 7 9 2 1 8 27
45. Dávid HEJZLAR 4 13 1 3 6 27
46. Marek DÚBRAVKA 11 11 2 1 1 26
47. Martin FRČKA 11 7 2 1 5 26
48. Martin ANDREJUV 9 8 0 0 8 25
49. Alexander KAŠUBA 6 12 1 0 5 24
50. Zdenek KALOUS ml. 5 11 1 0 7 24
51. Ivan MUŠÁK 11 2 0 1 9 23
52. Martin KOŠŤAL 4 7 3 0 8 22
53. Ján FRNDA 13 0 1 3 3 20
54. Martin KORBAČKA 5 5 1 0 7 18
55. Michal KAPALKA 3 9 2 2 2 18
56. Lukáš POSPÍŠIL 8 4 0 0 4 16
57. Tibor DUBOVEC 10 3 1 0 1 15
58. Vlastimil ZÁMEČNÍK 3 3 3 1 1 11
59. Štefan ŠKANDERA 1 3 1 1 5 11
60. Jaroslav TURČAN 0 4 0 1 6 11
61. Jakub RAŠLA 3 2 1 0 4 10
62. Miroslav FAKLA 2 6 0 0 1 9
63. Jaroslav BELKO 0 3 3 1 2 9
64. Miroslav LACHKÝ 1 3 0 1 2 7
65. Michal HOMOLA 0 0 0 0 5 5
KATEGÓRIA ŽENY
Umiestnenie Meno a priezvisko Vajce s krumhi 1  Vajce s kruhmi 2 Vajce 50/50 Vajce rukojemník kývačka Body spolu
1. Lenka FRKÁŇOVÁ 22 18 5 4 11 60
2. Viera UJČEKOVÁ 16 16 4 4 7 47
3. Alica HLAVÁČIKOVÁ 15 17 3 2 2 39
4. Ingrid KALOUSOVÁ 18 12 1 2 6 39
5. Jana MINDEKOVÁ 8 12 2 3 8 33
6. Dominika JANKOVIČOVÁ 13 11 0 4 1 29
7. Jana ZVALOVÁ 2 10 1 0 1 14
8. Monika UHRINOVÁ 4 5 0 0 1 10
9. Veronika JURČIOVÁ 0 6 1 1 1 9
10. Ingrid TURČANOVÁ 2 1 0 0 1 4

Dátum: 22.12.2018
Miesto: Strelnica OBJEKT 23 MARTIN
Štartovné: 4€ členovia/ 8€ ostatní

PROPOZÍCIE:
1. parkúr – ryba s kruhmi – 3+5 rán
2. parkúr – 5 rôzne veľkých rybiek – 5 rán
3. parkúr – ryba rukojemník – 5 rán
4. parkúr – kývačka – 1+5rán
5. parkúr – ryba 50/50 – 5 rán

Celkový počet rán: 29 nábojov

PROGRAM:
7:30 – 8:15 – prezentácia súťažiacich
8:15 – 8:30 – brífing + poučenie o bezpečnosti
8:30 – 13:00* – strelecká súťaž
13:00 – 13:30* – spracovanie výsledkov
13:30 – 14:00* – vyhodnotenie a odovzdanie cien

*-termín sa prispôsobí podľa odstrieľania jednotlivých parkúrov

Ceny: vecné ceny+diplom

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov streleckého športu a rodinných príslušníkov povzbudiť strelcov.

Obmedzenia: strieľa sa z krátkej guľovej zbrane s nábojom so stredovým zápalom a len mechanické mieridlá. Iná zbraň nebude akceptovaná !

Ceny do súťaže venovala firma CZ Uherský Brod.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu streleckej situácie ako aj pozmeniť terčový manéver. O zmene budu strelci informovaní pred začiatkom súťaže.

ŽIADAME VŠETKÝCH SÚŤAŽIACICH, ABY PRIŠLI V ČAS T.J. NAJNESKôR DO 8:15 HOD. PO TOMTO ČASE SÚŤAŽIACI NEBUDE HODNOTENÝ T.Z. NEBUDE VO VÝSLEDKOVEJ LISTINE A JE BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO (AK SI CHCE ZASTRIEĽAŤ) !!!  🙂 !!!! PRÍĎTE NAČAS !!!! 

PO SKONČENÍ SÚŤAŽE BUDE VYKONANÁ PREZENTÁCIA ZBRANE CZ BREN 2 V KALIBRI 7,62×39.

 

                                                                                      VÝSLEKOVÁ LISTINA

KATEGÓRIA MUŽI
Poradie Meno a priezvisko ryba s kruhmi 5 rôzne veľkých rybičiek kývačka 5 rovnakých rybičiek SPOLU
1. Marián VOLNA 20 14 11 5 50
2. Ivan NÉMETHY 23 9 10 5 47
3. Ján STACHO 23 6 13 4 46
4. Tomáš KRISTEK 21 6 13 3 43
5. Rastislav BOČA 20 9 9 4 42
6. Pavol KAŠUBA 17 9 15 1 42
7. Zdenek KALOUS 21 6 12 2 41
8. Daniel ČIERNY 20 11 7 2 40
9. Radovan ŠÁRY 18 5 13 3 39
10. Mikuláš TURŇA 15 11 12 1 39
11. Ján VNUČKO 22 7 5 3 37
12. Juraj ZÚBEK 22 6 7 2 37
13. Martin ANDREJUV 17 12 4 3 36
14. Ľudovít SAPANČÍK 21 9 3 1 34
15. Ján GAJDOŠ 16 2 16 0 34
16. Peter PIPÍŠKA 20 5 4 3 32
17. Martin JANČEK 14 7 8 3 32
18. Igor GAJDÁČ 17 10 3 1 31
19. Stanislav LALUHA 16 6 7 1 30
20. Roman ZÚBEK 20 4 4 1 29
21. Juraj BUNDZEL 18 3 7 1 29
22. Ján JENDRIŠÁK 12 7 8 0 27
23. Vlastimil ZÁMEČNÍK 17 1 6 2 26
24. Ondrej HOLKO 8 5 12 1 26
25. Rastislav HRIVNÁK 15 1 8 1 25
26. Marek DÚBRAVKA 13 6 3 2 24
27. Michal HOMOLA 10 1 13 0 24
28. Andrej HUŤKA st. 9 3 10 2 24
29. Peter RUMAN 20 1 1 1 23
30. Milan JANČÍK 10 3 7 3 23
31. Jaroslav ŠVANTNER 7 11 4 1 23
32. Dušan KAMENIŠČÁK 16 2 1 3 22
33. Ján HOLKO 15 4 1 2 22
34. Mirolav FAKLA 5 4 10 1 20
35. Jakub RAŠLA 11 4 3 1 19
36. Peter LALÍK 4 6 8 0 18
37. Ján SIVÁK 3 4 9 2 18
38. Matej KURČÍK 8 3 6 0 17
39. Milan SURŽIN 5 8 4 0 17
40. Ján HANDZUŠ 10 0 6 0 16
41. Andrej HUŤKA ml. 7 6 3 0 16
42. Miroslav JAROŠČÁK 3 8 5 0 16
43. Miroslav LACEK 9 3 2 1 15
44. David HEJZLÁR 8 5 2 0 15
45. Radoslav KMEŤ 5 2 7 1 15
46. Ivan HEIMSCHILD 4 3 7 1 15
47. Juraj LALÍK 10 1 3 0 14
48. Jaroslav HANUŠ 9 0 5 0 14
49. Ivan MUŠÁK 9 2 1 1 13
50. Jozef PIŇÁK 4 1 7 1 13
51. Rastislav RAŠLA 3 4 5 1 13
52. Pavel LALÍK 8 1 1 1 11
53. Ondrej GOMBÁR 3 5 3 0 11
54. Ľuboš TAKÁČ 8 0 1 1 10
55. Marek ANDREJUV 7 2 1 0 10
56. Matej ONDREJKA 0 2 6 2 10
57. Peter SEDLIAK 7 1 1 0 9
58. Ľubomír GREGOR 4 0 3 1 8
59. Ľubomír VETERNÍK 1 0 5 0 6
60. Ján PIKLA 2 1 0 1 4
61. Vladimír VYSLOUŽIL 0 1 1 1 3
62. Michal STAŠEK 0 1 1 1 3
KATEGÓRIA ŽENY
Poradie Meno a priezvisko ryba s kruhmi 5 rôzne veľkých rybičiek kývačka 5 rovnakých rybičiek SPOLU
1. Lenka FRKÁŇOVÁ 25 10 1 4 40
2. Janka MINDEKOVÁ 10 3 9 0 22
3. Zdenka HUTKOVÁ 1 1 0 1 3
4. Elena POŠTEKOVÁ 0 1 1 0 2
5. Katgarína ĎURÍKOVÁ 0 0 1 0 1

DÁTUM: 13. októbra 2018 (sobota)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 15€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

 

                       PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45                     – príchod na strelnicu
7:45 – 8:15              – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície
8:15 – 8:30             – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
od 8:30                    – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)
do 14:00*                – ukončenie streľby
14:00 – 14:15*       – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien
od 14:30*                – ukončenie streleckej súťaže

* – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                          PROPOZÍCIE:

 100 metrov:  LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
HĽADAJ A ZNIČ – 5 rán (do 180 sekúnd t.j. 3:0 minút)
NÁJDI ČÍSLO – 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:0 minút)

                                                                                                           SPOLU: 12 rán

200 metrov:  LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
BALÓN – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)
REDUKOVANÝ T.Č.4 – 3 rany (bez časového limitu)
NÁJDI ČÍSLO – 1 rana (do 90 sekúnd t.j. 1:30 minút)

                                                                                                          SPOLU: 11 rán

300 metrov:  LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)
POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A3) – 5 rán (bez časového limitu)
NÁJDI ČÍSLO – 1 rana (do 120 sekúnd t.j. 2:0 minút)

                                                                                                        SPOLU: 12 rán

                    CELKOVÝ POČET RÁN: 35 + 5 pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 10. októbra 2018

                                       

                                     !!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

 

Po ukončení streleckej súťaže bude vykonaná prezentácia taktickej odstreľovačskej pušky CZ-TSR (TACTICAL SNIPER RIFLE .308W), ktorú si budete môcť aj vyskúšať.

Ceny do súťaže venovali: Česká Zbrojovka Uherský Brod

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na martinska300@gmail.com

UMIESTNENIE Štartovné  číslo Meno a priezvisko Typ zbrane Kaliber Typ puškohľadu  100 metrov 200 metrov 300 metrov SPOLU BODOV
limit poznaj svoj limit hľadaj            a znič nájdi           číslo limit poznaj svoj limit balón reduk. t.č.4 nájdi číslo limit poznaj svoj limit medzin. pištoľ. terč 50/20 nájdi          číslo
1. 2. Daniel ZÁBOJNÍK CZ 550 6,5x47L 2 2 5 3 29 3 1 29 0 22 1 33 2 132
2. 5. Ľuboš CVEČKA TIKKA T3 .223 REMINGTON 4 1 1 2 23 3 1 28 1 14 2 44 1 125
3. 7. Miloš JANKOVIČ TIKKA T3 6,5×55 3 2 2 2 17 3 1 28 3 22 1 38 0 122
4. 18. Juraj ZÚBEK SABATTI DESERT 6,5x47L 3 1 5 1 17 3 1 29 3 16 2 38 1 120
5. 4. Martin POLÁŠEK TIKKA T3 6,5×55 0 3 5 3 16 3 1 30 2 22 2 31 1 119
6. 15. Jozef POGRAN STEYER .308W 6 2 3 1 8 0 1 27 3 22 3 40 1 117
7. 10. Tomáš TRGO SAKO TRG42 .338LM 6 2 4 2 7 1 1 27 1 5 2 43 3 104
8. 9. Jozef ČELKO Remington 700 .308W 3 1 0 3 18 3 1 28 0 14 1 25 0 97
9. 1. Boris KOZLÍK ZKK 600 .308W 1 3 5 3 17 1 1 19 1 6 2 35 2 94
10. 11. Emil HVIZDÁK CZ 550 .308W 4 0 3 3 26 1 1 27 3 0 0 26 0 94
11. 14. Gabriela KUPCOVÁ STEYER .308W 7 1 3 1 8 1 1 29 0 6 1 32 1 91
12. 8. Pavol BIZÍK TIKKA .308W 4 1 3 1 15 1 1 26 1 0 1 35 0 89
13. 6. Erik BAJTOŠ STEYER 008 .308W 6 2 5 2 23 2 1 26 0 0 1 21 0 89
14. 3. Stanislav FLEISCHACKER TIKKA T3 .308W 1 0 1 2 10 1 1 24 3 10 1 31 1 86
15. 17. Filip BARÁK TIKKA T3 .308W 1 1 3 3 8 1 1 27 1 5 1 31 1 84
16. 16. Igor GAJDÁČ TIKKA T3 .308W 5 0 2 2 7 1 1 23 0 0 0 20 1 62
17. 12. Jozef ŠVEC CZ 550 .308W 2 2 1 0 8 2 1 26 0 0 0 9 1 52
18. 13. Rastislav KRIŠŠÁK CZ 550 .308W 0 0 0 0 7 0 1 18 0 6 0 9 0 41

Termín: 5.7.2018 (štvrtok-štátny sviatok)
Miesto: strelnica OBJEKT 23
Štartovné: 4€ – prihlásení členovia / 8€ – prihlásení nečlenovia / 10€ – neprihlásení (členovia aj nečlenovia s možnosťou prihlásiť sa v deň súťaže)
Žiadame všetkých strelcov aby sa zaregistrovali dopredu t.j. najneskôr do 1.7.2018 na telefónnom čísle 0915 807 700.

Časový harmonogram:
od 7:30 – 8:15 – prezentácia prihlásených strelcov
8:15 – 8:30 – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia
8:30 – 13:00 – strelecká súťaž
13:00 – 13:30 – vyhodnotenie + odovzdanie cien
13:30 – ukončenie streleckej súťaže

Propozície:

Streľba z dlhej zbrane

100 metrov:
terč č.4 – nástrel v ľahu – 3 výstrely
terč č.4 – streľba v ľahu – 5 výstrelov
terč č.4 – streľba v kľaku – 5 výstrelov
terč č.4 – streľba v stoji – 5 výstrelov
terč č.4 – streľba v stoji po fyzickej záťaži v časovom limite (2 min)– 5 výstrelov

Streľba z krátkej zbrane

25 metrov:
terč č.4 – nástrel v stoji – 3 výstrely
terč č.4 – streľba v stoji jednoručne pravou rukou – 5 výstrelov
terč č.4 – streľba v stoji jednoručne ľavou rukou – 5 výstrelov
terč č.4 – streľba v stoji obojručne – 5 výstrelov

Organizačné pokyny:

–  zbraň akákoľvek  dlhá samonabíjacia / krátka samonabíjacia- alebo revolver

(príklady dlhých zbraní: Sa vz.58/klony, AK-47,74/klony, SKS, SVT, SVD, AR-15/klony, FN FAL, atď…)

– povolené sú LEN MECHANICKÉ MIERIDLÁ (zbraň nesmie byť vybavená optickým zameriavačom),

zbraň bez popruhu/remeňa

– strelivo len so stredovým zápalom

zbraň bez dvojnožky, trojnožky, … stonožky a bez možnosti použitia streleckých podporných mechanických prvkov.

-Pred streleckou súťažou budú všetky strelecké polohy ukázané a vysvetlené !!!

Organizátor si vyhradzuje právo zaradiť do samostatnej streleckej zmeny strelcov so zbraňami, ktoré sú vybavené úsťovou brzdou / kompenzátorom zdvihu!

Pri súťaži je povolené používať pozorovacie ďalekohľady na korekciu streľby.

Zakázané zbrane a strelivo: zákázané zbrane a ich zakázané doplnky, malokalibrové zbrane(zbrane na strelivo s okrajovým zápalom), zakázané strelivo

 

Žiadame všetkých strelcov aby sa zaregistrovali dopredu t.j. najneskôr do 1.7.2018 na telefónnom čísle 0915 807 700. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií! Prípadná zmena bude oznámená pred začiatkom súťaže.

Ceny do súťaže venovala: Česká zbrojovka Uherský Brod.

                                                     VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

Poradie

Meno, priezvisko

Puška

Pištoľ

Celkom

1

Ľuboš LIETAVEC

159

125

284

2

František LIETAVEC

166

92

258

3

Roman ZÚBEK

151

104

255

4

Zdeněk KALOUS

140

105

245

5

Ľubomír GREGOR

150

80

230

6

Martin  ANDREJUV

142

86

228

7

Igor GAJDÁČ

111

97

208

8

Ľubomír MAKUKA

106

93

199

9

Emil COLON

117

77

194

10

Radoslav KMEŤ

91

99

190

11

Ľubomír CHRÍBIK

110

72

182

12

Miroslav SLOBODA

123

55

178

13

Stanislav FLEISHACKER

136

38

174

14

Vladimír BELEJKANIČ

98

58

156

15

Tomáš TRANCYGER

81

70

151

16

Ivan MUŠÁK

108

23

131

17

Ľuboš KUČERA

85

42

127

18

Erik ČORNY

100

20

120

19

Michal MAKUKA

58

58

116

20

Štefan ŠKANDERA

77

38

115

21

Stanislav MILAN

84

27

111

22

Ján PIKLA

66

28

94

23

Katarína ĎURÍKOVÁ

0

21

21

 

Ospravedlňujeme sa strelcom, ak sme im skomolili meno na výsledkovej listine.

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI