Klubové akcie

Pripravované a realizované akcie

Veľkonočné vajce – 8.4.2023
MT300 – 29.4.2023
MT300 – termín bude spresnený
MT300 – termín bude spresnený
Malokalibrovka – termín bude spresnený
Útočná puška – termín bude spresnený
Vianočný kapor – 23.12.2023

Jednotlivé termíny a druhy súťaží sa môžu meniť.

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI