O klube

Informácie o klube

GUN.Strelecký Klub je komunita rôznorodých ľudí so spoločným záujmom: športová streľba. Vznikli sme vo februári 2004 registráciou na MV SR.

Počas našej krátkej histórie sme sa stali najväčším a najaktívnejším združením v Žilinskom regióne. Našou domovskou “základňou” je strelnica OBJEKT23 v Martine. Jej poloha a parametre nám dávajú široké spektrum možností na rozvoj jednotlivých disciplín športovej streľby.

Výhody člena klubu:
- 50% zľava z cien prenájmu strelnice
- 50% zľava zo štartovného na klubových akciách

Registrácia nového člena:
Registrovať sa môžete zaslaním vyplnenej žiadosti. Predtým odporúčame, aby ste si prečítali naše stanovy.

Po odoslaní žiadosti je potrebné uhradiť ročný členský príspevok 35€. Po uhradení členského príspevku Vám bude zaslané potvrdenie o členstve v športovom klube.

Obnovenie členstva:
Po úhrade členského príspevku 35€ Vám bude predĺžené členstvo na príslušný rok. Klub je povinný oznámiť príslušnému odd. evidencie zbraní PZ SR zánik členstva v športovom klube v prípade neobnovenia členstva do 31.3.

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI