Klubové akcie

Pripravované a realizované akcie

NA ZÁKLADE “TROCHU ZMäTOČNÉHO” NARIADENIA VLÁDY SR, SÚ POVOLENÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY DO 50 ĽUDÍ VRÁTANE ZABEZPEČOVACIEHO PERSONÁLU. PO DôSLEDNOM ZVÁŽENÍ VŠETKÝCH MOŽNÝCH RIZÍK, BUDE STRELECKÁ SÚŤAŽ MARTINSKÁ 300 PRE ISTOTU ZRUŠENÁ.

INDIVIDUÁLNY TRÉNING (BEZ VÝSLEDKOVEJ LISTINY) V TOMTO TERMÍNE JE MOŽNÝ, LEN AKO JEDNOTLIVEC. AK MÁTE ZÁUJEM, NAHLÁSTE SA NAJNESKôR DO 2. OKTÓBRA NA ČÍSLO 0915 807 700 .

DÁTUM: 3. októbra 2020 (sobota – strelecká súťaž)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 10€/strelec

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

                           PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45               – príchod na strelnicu

7:45 – 8:15        – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície

8:15 – 8:30        – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia

od 8:30               – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)

do 14:00*          – ukončenie streľby

14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien

od 14:30*          – ukončenie streleckej súťaže

                                                                                              * – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                         PROPOZÍCIE:

            100 metrov: LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)

                                  POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)                                           

                                  LENTILKY – 5 rán (bez časového limitu)

                   5 ČIAR – 5 rán (do 120 sekúnd t.j. 2:0 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 16 rán

           200 metrov:  LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)

                   POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)

                   RUKOJEMNÍK – 1 rana (do 20 sekúnd t.j. 0:20 minút)

                   NÁJDI FARBU – 1 rana (do 30 sekúnd t.j. 0:30 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 8 rán

          300 metrov:  LIMIT 1MOA – 3 rany (bez časového limitu)

                  POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)

                  MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A4) – 5 rán (bez časového limitu)

                  TERORISTA TERČ T – 1 rana (do 10 sekúnd t.j. 0:10 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 12 rán

                                                       CELKOVÝ POČET RÁN: 36 + 4  pre prípadný rozstrel

PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 1.OKTÓBRA 2020

!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI