Klubové akcie

Pripravované a realizované akcie

DÁTUM: 24. september 2022 (sobota – strelecká súťaž)

MIESTO: strelnica OBJEKT23 MARTIN (www.objekt23.sk) GPS: N:49.0694 E:18.8849

ŠTARTOVNÉ: 30€/strelec (v cene je zahrnuté občerstvenie)

ZBRAŇ a STRELIVO: dlhá guľová zbraň s optickým zameriavačom, strelivo so stredovým zápalom

POČET NÁBOJOV: 38 ks

                           PROGRAM SÚŤAŽE:

do 7:45               – príchod na strelnicu

7:45 – 8:15        – registrácia súťažiacich + kontrola zbraní/munície

8:15 – 8:30        – úvodný brífing + bezpečnostné opatrenia

od 8:30               – začiatok súťaže (začína na streľbou na 100 metrov)

do 14:00*          – ukončenie streľby

14:00 – 14:15* – vyhodnotenie súťaže + odovzdanie cien

od 14:30*          – ukončenie streleckej súťaže

                    * – čas bude prispôsobený ukončením posledného streleckého parkúru

                                         PROPOZÍCIE:

             100 metrov:
             LIMIT 1MOA – 5 rán (bez časového limitu)
             POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)
             LENTILKY-LIMIT – 5 rán (bez časového limitu)                   
             NEZAOČKOVANÝ… – 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:0 minú)

                                                                                                                 SPOLU: 14 rán

            200 metrov:
            LIMIT 1MOA – 5 rán (bez časového limitu)
            POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)                           
            TERORISTA – VESTA – 1 rana (do 20 sekúnd t.j. 0:20 minút)                  
            NÁJDI ZNAK – 1 rana (do 60 sekúnd t.j. 1:00 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 10 rán

          300 metrov:  
          LIMIT 1MOA – 5 rán (bez časového limitu)
          POZNAJ SVOJ LIMIT – 3 rany (bez časového limitu)                 
          MEDZINÁR. PIŠT. TERČ 50/20 (redukovaný na A4) – 5 rán (bez
                                                                                            časového limitu)                 
           TERORISTA TERČ T – 1 rana (do 10 sekúnd t.j. 0:10 minút)

                                                                                                                 SPOLU: 14 rán

                                                       CELKOVÝ POČET RÁN: 38

 PRIHLÁŠKY NAHLÁSTE NA T.Č.: 0915 807 700 NAJNESKÔR DO 20.SEPTEMBRA 2022

ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO NA PRÍPADNÚ ZMENU TERČOVÉHO MANÉVRU Z ORGANIZAČNÝCH DôVODOV.

!!! STRIEĽA SA ZA KAŽDÉHO POČASIA !!!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

http://www.objekt23.sk/web/wp-content/uploads/2022/09/Výsledková-listina-24.9.2022.xlsx

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI