Klubové akcie

Pripravované a realizované akcie

DOČASNE ZRUŠENÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ – VEĽKONOČNÉ VAJCE (PLÁNOVANÝ TERMÍN 11.4.2020)

Na základe informácií Ústredného krízového štábu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky Krízový štáb mesta Martin na svojom mimoriadnom zasadnutí prijal nasledujúce opatrenia:

1.     Nariaďujeme dočasne prerušiť vyučovanie v materských a základných školách, vrátane  voľnočasových krúžkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  a zároveň odporúčame rovnako postupovať aj v prípade súkromných a cirkevných zriaďovateľov 
2.     Zakazujeme konania akýchkoľvek zhromaždení s počtom účastníkov väčším ako 10, ako aj konanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí 
3.     Zakazujeme návštevy v zariadeniach pre seniorov, denných centrách a denných stacionároch  
4.     Neodporúčame používanie verejných a hromadných dopravných prostriedkov  
5.     Nariaďujeme dočasne uzatvoriť mestskú plaváreň a odporúčame rovnako postupovať aj u ostatných plavární na území mesta  
6.     V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) odporúčame postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234 
7.     Neodporúčame obyvateľom mesta navštevovať úrady a miesta s potenciálne vysokou koncentráciou návštevníkov. Pri komunikácii s úradmi odporúčame výhradne využívať telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu 
8.     Odporúčame prísne dodržiavať hygienické pravidlá 
9.     Vyzývame obyvateľov mesta, ktorí v posledných dňoch navštívili Taliansko, Čínu, Južnú Kóreu alebo Irán, aby dodržiavali karanténne opatrenia .

O možnom náhradnom termíne streleckej súťaže Vás budeme vopred informovať.

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI