Klubové akcie

Pripravované a realizované akcie

Na základe zníženia vládnych opatrení pred šírením COVID-19, Vám vedenie klubu oznamuje, že v roku 2020 budú vykonané nasledovné strelecké súťaže:

  1. MARTINSKÁ 300
  2. TAKTICKÁ 300 resp. MARTINSKÁ 300
  3. VIANOČNÝ KAPOR 2020 (zatiaľ do 100 strelcov)

Termíny jednotlivých súťaží budú spresnené minimálne 2 týždne pred súťažou.

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI