Klubové akcie

Pripravované a realizované akcie

Dátum: 21.12.2019
Miesto: Strelnica OBJEKT 23 MARTIN
Štartovné: 4€ členovia/ 8€ ostatní

PROPOZÍCIE:
1. parkúr – ryba s kruhmi – 3+5 rán
2. parkúr – 5 rôzne veľkých rybiek – 5 rán
3. parkúr – ryba rukojemník – 5 rán
4. parkúr – TAJNÝ – 6rán
5. parkúr – ryba 50/50 – 5 rán

Celkový počet rán: 29 nábojov

PROGRAM:
7:30 – 8:15 – prezentácia súťažiacich
8:15 – 8:30 – brífing + poučenie o bezpečnosti
8:30 – 13:00* – strelecká súťaž
13:00 – 13:30* – spracovanie výsledkov
13:30 – 14:00* – vyhodnotenie a odovzdanie cien

*-termín sa prispôsobí podľa odstrieľania jednotlivých parkúrov

Ceny: vecné ceny+diplom

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov streleckého športu a rodinných príslušníkov povzbudiť strelcov.

Obmedzenia: strieľa sa z krátkej guľovej zbrane s nábojom so stredovým zápalom a len mechanické mieridlá. Iná zbraň nebude akceptovaná !

Ceny do súťaže venovala firma CZ Uherský Brod.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu streleckej situácie ako aj pozmeniť terčový manéver. O zmene budu strelci informovaní pred začiatkom súťaže.

ŽIADAME VŠETKÝCH SÚŤAŽIACICH, ABY PRIŠLI V ČAS T.J. NAJNESKôR DO 8:15 HOD. PO TOMTO ČASE SÚŤAŽIACI NEBUDE HODNOTENÝ T.Z. NEBUDE VO VÝSLEDKOVEJ LISTINE A JE BEZ NÁROKU NA VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO (AK SI CHCE ZASTRIEĽAŤ) !!!  🙂 !!!! DOJDITE NAČAS !!!! 

Ospravedlňujeme sa ak sme niekomu zle napísali meno alebo priezvisko. Je potrebné si to skontrolovať pri prezentácií. Ďakujem

VÝSLEDKY

KATEGÓRIA ŽENY
PORADIE Meno a priezvisko ryba s kruhmi 5 rôzne veľkých rybiek ryba rukojemník kývačka 50/50 SPOLU
1. Alica HLAVÁČIKOVÁ 17 6 2 4 5 34
2. Lenka FRKÁŇOVÁ 21 0 3 1 3 28
3. Jana VOLNOVÁ 10 11 2 2 1 26
4. Janka MINDEKOVÁ 9 3 2 8 4 26
5. Ingrid KALOUSOVÁ 15 5 0 2 2 24
6. Anna ŠÁRYOVÁ 7 0 1 3 2 13
7. Michaela VOLNOVÁ 0 7 0 1 0 8
8. Monika NOVÁKOVÁ 0 0 0 1 0 1
KATEGÓRIA MUŽI
PORADIE Meno a priezvisko ryba s kruhmi 5 rôzne veľkých rybiek ryba rukojemník kývačka 50/50 SPOLU
1. Marián VOLNA 23 15 5 13 5 61
2. Igor GAJDÁČ 23 3 0 14 4 44
3. Pavol KAŠUBA 20 1 2 19 2 44
4. Pavel VRÁBEL 20 5 5 9 5 44
5. Zdeno MERTL 23 4 5 5 4 41
6. Zdenek KALOUS 19 3 4 12 3 41
7. Ivan LADECKÝ 18 4 1 14 4 41
8. Peter PIPÍŠKA 21 7 0 9 3 40
9. Ľuboš LIETAVEC 19 6 4 8 3 40
10. Tomáš TRGO 18 2 4 12 4 40
11. Roman ZÚBEK 17 4 5 13 1 40
12. Stanislav LALUHA 15 6 4 12 2 39
13. Marián JANČI 9 8 3 16 3 39
14. Emil KARDOŠ 20 13 3 1 1 38
15. Juraj ZÚBEK 22 2 4 4 5 37
16. Milan SURŽÍN 21 3 1 8 4 37
17. Milan JENČÍK 17 0 3 13 4 37
18. Ján VNUČKO 22 3 3 6 2 36
19. Ján STACHO 9 10 5 8 4 36
20. Alfréd LALUHA 17 4 4 8 2 35
21. Ondrej GOMBAR 13 4 5 10 3 35
22. Ondrej HOLKO 13 9 0 9 4 35
23. Dušan KAMENIŠČÁK 20 5 5 1 3 34
24. František LIETAVEC 23 0 4 4 2 33
25. Matej RUSNÁK 21 2 2 3 5 33
26. Michal RODÁK 17 1 3 10 2 33
27. Martin SLUŠNIAK 20 1 2 6 3 32
28. Radovan KMEŤ 13 11 3 5 0 32
29. Ivan JELENČIAK 12 3 4 11 2 32
30. strelec bez mena (štartové číslo 71) 17 6 0 6 2 31
31. Ivan HEIMSCHILD 13 2 2 10 4 31
32. Miroslav LACHKÝ 12 4 2 9 4 31
33. Peter RUMAN 13 1 2 9 5 30
34. Ľubomír GREGOR 16 6 0 6 1 29
35. Radovan ŠÁRY 19 0 1 5 3 28
36. Tomáš TRANCYNGER 19 1 2 4 2 28
37. Dušan MAJLIŠ 18 2 2 1 5 28
38. Róbert GUSTINÁK 16 6 0 4 2 28
39. Ľudovít SAPANČIK 21 1 3 2 0 27
40. Miroslav FAKLA 12 3 3 7 2 27
41. Martin ANDREJUV 16 2 2 3 3 26
42. Ján KOZÁK 16 2 3 1 3 25
43. Róbert GORNY 15 3 0 1 4 23
44. Marek DÚBRAVKA 15 1 1 4 1 22
45. Martin MACKU 15 4 0 2 1 22
46. Matúš NEPELA 13 7 1 1 0 22
47. Jozef MEČIAR 11 3 1 7 0 22
48. Juraj BOUNDZEL 11 3 3 1 3 21
49. Peter MAČOR 13 1 3 1 2 20
50. Miroslav KUCEJ 12 2 2 1 3 20
51. Vladimír ČILLO 9 0 3 6 2 20
52. Henrich VARGONČÍK 7 1 2 8 2 20
53. Vlastimil ZÁMEČNÍK 10 5 1 3 0 19
54. Ondrej LIPTÁK 8 3 4 1 2 18
55. Josef SURMAN 11 1 2 1 2 17
56. Martin BEDNÁR 6 4 2 2 3 17
57. Jaroslav KIŠKA 7 6 2 1 0 16
58. Dávid HEJZLAR 3 6 0 6 1 16
59. Ivan MUŠÁK 6 2 1 3 3 15
60. Michal KAIS 3 3 3 4 1 14
61. Ľubomír CHRÍBIK 0 4 2 8 0 14
62. Stanislav MILAN 8 1 0 4 0 13
63. Tomáš KRUŽIK 7 1 1 2 2 13
64. Juraj DAŇO 4 2 2 1 3 12
65. Martin JANČEK 3 2 1 2 4 12
66. Vladimír ŠUŠLA 4 3 0 3 1 11
67. Lukáš POSPÍŠIL 5 1 0 1 2 9
68. Martin KOŠTÁL 4 0 1 2 2 9
69. Martin KORBAČKA 0 4 1 2 1 8
70. Ivan MARKO 0 3 0 1 1 5
71. Ján MACHALA 0 0 0 1 0 1
72. Martin MICHALKO 0 0 0 1 0 1

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI