Klubové akcie

Pripravované a realizované akcie

Dátum: 17.12.2022
Miesto: Strelnica OBJEKT 23 MARTIN
Štartovné: 10€ člen/ 15€ nečlen

Propozície:
1. strelecké stanovište – modifikovaný terč č.4 (3+16 rán) – bez časového limitu
2. strelecké stanovište – kývačka (6 rán) – bez časového limitu

Časový harmonogram:

do 8:00 – prezentácia súťažiacich
08:15 – 08:29 – poučenie pred streľbou
od 8:30 – prvý výstrel – zahájenie súťaže
do 13:00 – ukončenie streľby
13:00 – 13:20 – vyhodnotenie (spracovanie výsledkov)
13:30 – vyhodnotenie*

*Čas vyhodnotenia bude prispôsobený ukončeniu streľby.

Vzdialenosť: 25 metrov – modifikovaný terč .č.4 / 20 metrov – kývačka
Zbrane: pištoľ/revolver kalibru od 6,35 – 12,7mm, náboj so stredovým zápalom. (proste obyčajná pištoľ alebo revolver na obyčajný náboj).
Zakázané zbrane a munícia: malokalibrové (.22 short, .22 LR, .17 HMR/WMR, .22 HMR/WMR ), perkusné, mechanické
Maximálny počet rán: 25 ks

CENY: 1.-3. miesto vecné ceny+diplom+medaila+dobrý pocit z umiestnenia

NEZABUDNÚŤ NA DODRŽIAVANIE PLATNÝCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ COVID-19 POČAS CELEJ STRELECKEJ SÚŤAŽE .

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI