Na strelnici OBJEKT 23 je možné strielať zo všetkých typov ručných strelných zbraní bez obmedzenia kalibru. Strieľať z krátkych zbraní je možné na 20 stavoch vo vzdialenostiach od 0 do 50 metrov. K nácviku “obrannej” streľby slúžia kovové padacie terče /Popper, Gong/. Pre nácvik streľby v uzavretých priestoroch máme postavený modulárny “strelecký dom”.

Streľba z dlhých zbraní je možná vo vzdialenostiach 50, 100, 200, 300m. Z dlhých zbraní môže na tieto vzdialenosti strielať 6 strelcov súčasne.

Strelci začiatočníci môžu získať základnú manuálnu zručnosť pri manipulácii so zbraňou ktorá je potrebná pri skúške na získanie zbrojného preukazu a následne po kúpe vlastnej zbrane absolvovať kurz základných streleckých techník.

Máme bohaté skúsenosti s usporiadaním streleckých súťaží, teambuildingových akcií a streleckých kurzov. Naše služby využívajú okrem individuálnych klientov a firiem aj ozbrojené zložky. Realizujeme špecifické požiadavky ako nočné streľby, streľba z pohybujúceho sa vozidla podľa požiadavky.

Na našej strelnici si môžte tiež zakúpiť zbrane, strelivo a rôzne strelecké doplnky. Každá zbraň inak “sedí” v ruke a inak sa “chová” pri výstrele. Možnosť vyskúšať rôzne zbrane pred samotnou kúpou Vám pomôže vo výbere tak aby ste so zbraňou boli dlhodobo spokojný.

Ponuka zbraní na zapožičanie je rozdelená na štandardnú ponuku z ktorej si môže vybrať každý návštevník strelnice a ponuku historických zbraní. Ukážku hisotrických zbraní je potrebné objednať vopred. Uvedené ceny sú za 1 výstrel. Cena výstrelu zohľadňuje hodnotu zbrane a jej opotrebenie, preto môže byť cena rôznych zbraní v rovnakých kalibroch odlišná. Z dôvodu údržby je stanovený minimálny počet 20 rán z každej zapožičanej zbrane.

Štandardná ponuka obsahuje v súčasnosti najpoužívanejšie zbrane v rôznych kalibroch:

Ostatné zbrane z našej zbierky je možné zapožičať po predchádzajúcom dohovore:

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI