Kurz: Pre žiadateľov o zbrojný preukaz

   • Obsah kurzu:
 • základné bezpečnostné zásady obsluhy zbrane
 • náuka o základných právnych predpisoch a vysvetlenie jednotlivých statí
 • nabitie zásobníka a zbrane
 • zaistenie zbrane
 • vybitie zbrane

Cena: telefonický dohovor

Kurz: Ako sa naučiť strieľať

  • Obsah kurzu:
 • držanie zbrane
 • mierenie/spúšťanie zbrane
 • postoj pri streľbe
 • nabíjanie a vybíjanie zbrane

Cena: telefonický dohovor

Na strelnici OBJEKT 23 je možné strielať zo všetkých typov ručných strelných zbraní bez obmedzenia kalibru. Strieľať z krátkych zbraní je možné na 20 stavoch vo vzdialenostiach od 0 do 50 metrov. K nácviku „obrannej“ streľby slúžia kovové padacie terče /Popper, Gong/. Pre nácvik streľby v uzavretých priestoroch máme postavený modulárny „strelecký dom“.

Streľba z dlhých zbraní je možná vo vzdialenostiach 50, 100, 200, 300m. Z dlhých zbraní môže na tieto vzdialenosti strielať 6 strelcov súčasne.

Strelci začiatočníci môžu získať základnú manuálnu zručnosť pri manipulácii so zbraňou ktorá je potrebná pri skúške na získanie zbrojného preukazu a následne po kúpe vlastnej zbrane absolvovať kurz základných streleckých techník.

Máme bohaté skúsenosti s usporiadaním streleckých súťaží, teambuildingových akcií a streleckých kurzov. Naše služby využívajú okrem individuálnych klientov a firiem aj ozbrojené zložky. Realizujeme špecifické požiadavky ako nočné streľby, streľba z pohybujúceho sa vozidla podľa požiadavky.

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI