Na našej strelnici si môžte tiež zakúpiť zbrane, strelivo a rôzne strelecké doplnky. Každá zbraň inak „sedí“ v ruke a inak sa „chová“ pri výstrele. Možnosť vyskúšať rôzne zbrane pred samotnou kúpou Vám pomôže vo výbere tak aby ste so zbraňou boli dlhodobo spokojný.

Ponuka zbraní na zapožičanie je rozdelená na štandardnú ponuku z ktorej si môže vybrať každý návštevník strelnice a ponuku historických zbraní. Ukážku hisotrických zbraní je potrebné objednať vopred. Uvedené ceny sú za 1 výstrel. Cena výstrelu zohľadňuje hodnotu zbrane a jej opotrebenie, preto môže byť cena rôznych zbraní v rovnakých kalibroch odlišná. Z dôvodu údržby je stanovený minimálny počet 20 rán z každej zapožičanej zbrane.

Štandardná ponuka obsahuje v súčasnosti najpoužívanejšie zbrane v rôznych kalibroch. Je potrebné sa telefonicky/osobne dohodnúť o aký typ zbrane máte záujem.

Ostatné druhy zbraní z našej zbierky je možné zapožičať po predchádzajúcom dohovore.

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI