GUN.Strelecký Klub je komunita rôznorodých ľudí so spoločným záujmom: športová streľba. Vznikli sme vo februári 2004 registráciou na MV SR.

Počas našej krátkej histórie sme sa stali najväčším a najaktívnejším združením v Žilinskom regióne. Našou domovskou „základňou“ je strelnica OBJEKT23 v Martine. Jej poloha a parametre nám dávajú široké spektrum možností na rozvoj jednotlivých disciplín športovej streľby.

Výhody člena klubu:
– nižšie štartovné na klubových streleckých akciách,

Registrácia nového člena:
Registrovať sa môžete priamo u správcu strelnice OBJEKT23 iba osobne. Predtým ste povinný preštudovať stanovy klubu.
Zaplatením ročného členského príspevku vo výške 55€/rok, sa stávate členom klubu.

Obnovenie členstva:
Po splnení podmienok Vám bude predĺžené členstvo na príslušný rok. Klub je povinný oznámiť príslušnému odd. evidencie zbraní PZ SR zánik členstva v športovom klube v prípade neobnovenia členstva do 31.3. prípadne najneskôr do ukončenia streleckej súťaže VEĽKONOČNÉ VAJCE ! (čo nastane neskôr).

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI