GUN.Strelecký Klub je komunita rôznorodých ľudí so spoločným záujmom: športová streľba. Vznikli sme vo februári 2004 registráciou na MV SR.

Počas našej krátkej histórie sme sa stali najväčším a najaktívnejším združením v Žilinskom regióne. Našou domovskou “základňou” je strelnica OBJEKT23 v Martine. Jej poloha a parametre nám dávajú široké spektrum možností na rozvoj jednotlivých disciplín športovej streľby.

Výhody člena klubu:
– jednotná cena 7€/hod. – osoba pri návšteve strelnice z dôvodu tréningovej streľby (papierové strelište/strelište kovových terčov) – viď cenník na strelnici.
– 50% zľava zo štartovného na klubových akciách.
Pri streľbe na 100-300 metrov, sa výhody členstva v klube nezohľadňujú.
– cena pri streľbe na 100-300 metrov jednotná 12€/hod. – osoba

Registrácia nového člena:
Registrovať sa môžete priamo u správcu strelnice OBJEKT23 iba osobne. Predtým ste povinný preštudovať stanovy klubu.
Zaplatením ročného členského príspevku vo výške 45€/rok, sa stávate členom klubu.

Obnovenie členstva:
Po splnení podmienok Vám bude predĺžené členstvo na príslušný rok. Klub je povinný oznámiť príslušnému odd. evidencie zbraní PZ SR zánik členstva v športovom klube v prípade neobnovenia členstva do 31.3. prípadne najneskôr do ukončenia streleckej súťaže VEĽKONOČNÉ VAJCE ! (čo nastane neskôr).

Strelnica OBJEKT 23

Klub GUN.SK

ČO HOVORIA NAŠI ZÁKAZNÍCI